Domácí ošetřovatelská péče • okr. Přerov a okolí

Michaela Fedačková

Nabídka soukromé domácí péče. Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním setrvat ve vlastní domácnosti.

Eva Dohnalová

Poskytování domácí ošetřovatelské a zdravotní péče.

Alena Poláková

Zajišťování základní rehabilitace po mrtvičce a domácí zdravotní péče.

Lenka Sležková

Poskytování domácí zdravotní péče.

Charita Kojetín

Centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Půjčovna zdravotních pomůcek. Odlehčovací služby.

Charita Hranice

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Osobní asistence. Denní centrum Archa. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix. Charitní šatník.