Komunální a technické služby • okr. Přerov a okolí

Drahomír Hynčica & Ing. Zdeňka Dreiseitlová

Drahomír Hynčica & Ing. Zdeňka Dreiseitlová

Zemní a přípravné práce pro stavby. Zaměřujeme se na výstavbu a opravy lesních cest, zhotovování podkladních vrstev pro asfaltové komunikace, zřizování svážnic pro přibližování dřeva, čištění a úpravy vodních toků, odhrnování a úklid sněhu, nakládka štěrků, …

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

241 kmPraha 5 - Stodůlky, Nušlova 2271/7 + pobočka

Konvička služby, s.r.o.

Provádíme údržbu zeleně, zakládání zahrad, travnatých ploch, parků, rekultivací zanedbaných ploch, drobnou stavební činnosti a zemní práce. Navrhujeme a realizujeme závlahy. Stavíme a rekonstruujeme rodinné domy. Služby poskytujeme občanům, podnikatelským …

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zajišťování technických a komunálních služeb. Správa a údržba veřejných komunikací.

Kateřina Zaoralová

Poskytování služeb pro lesnictví, myslivost a zahradnictví. Poskytování technických služeb. Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva.

Technis Kojetín, spol. s r.o.

Provozujeme sběrný dvůr. Skladujeme a likvidujeme nebezpečné odpady. Zajišťujeme zpětný odběr elektrospotřebičů. Zajišťujeme svoz komunálního odpadu.Nabízíme správu hřbitovů i nemovitostí. Zajišťujeme drobné zámečnické, instalatérské, topenářské práce. …

Revize Pavlík

Revize plynových zařízení, tlakových nádob, odborné prohlídky kotelen, školení obsluhy, vedení dokumentace, poradenství, montáže.