Odvoz odpadních vod • okr. Přerov a okolí

Služby ŠVARC s.r.o.

Služby ŠVARC s.r.o.

Přeprava a dodání štěrku, kameniva, písku, recyklovaných materiálů, mulčovací kůry a zemin sklopnými soupravami a návěsy. Na komunikacích provádíme letní a zimní údržbu, odklízení sněhu, posyp komunikací solí, strojní čistění komunikací kropícím a zametacím …

SEZAKO Opava

SEZAKO Opava

Zajišťujeme čištění, monitorování a trasování kanalizace. Dále provádíme tlakové zkoušky kanalizace a šachet, frézování kořenů či inkrustací, lokální opravy potrubí bez výkopu, čištění rybníků a vodních nádrží, zkoušky těsnosti jímek, nádrží a další. …

55 kmOpava - Kateřinky, Wolkerova 1048/58 + pobočky (8)
Stanislav Kojecký

Stanislav Kojecký

Odvoz fekálií a likvidaci odpadu zajišťujeme pro fyzické osoby a firmy prioritně z Kroměřížska a Zlínského kraje. Sbíráme, převážíme a likvidujeme odpady tekuté i tuhé. Vyvážíme odpadní vody, kaly z čističek a tukové kuchyňské lapoly. Čistíme také fekální …

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

Daniel Skalík

Vývoz fekálií z žump, jímek, septiků, čističek. Odvoz a likvidace tuků a tuků z lapolů. Autodoprava.

Agroslužby RaK, s.r.o.

Nabídka sklizňových prací, vývozu fekálií a autodopravy.

OTEVŘENO (nonstop)

KUTIL&ŠIKULA s.r.o.

Firma zaměřená na menší stavby, drobné rekonstrukce a různé opravy rodinných domů, bytů, kancelářských, podnikatelských a dalších prostor. Drobné stavební a zednické práce. Práce se dřevem a drobné tesařské práce. Montážní práce. Zahrada, stromy, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

LUBKAR s.r.o.

Vývoz odpadních vod s příměsí kalů a splaškových odpadních vod i s dokladem o likvidaci. Vývoz septiků, jímek a žump. Čištění odpadů a kanalizací. Inspekční kamera. Profesionální zařízení s 30m dosahem. Zařízení slouží pro inspekci potrubí.

Agipp-Illík, s.r.o.

Nabízíme vývoz septiků a žump.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)