Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Střední Haná, o.p.s.

Provoz obecně prospěšné společnosti na rozvoj MAS Střední Haná.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Rozvojové partnerství je organizací typu místní akční skupina, která působí na území regionu Hranicko.

Spolek pro obnovu venkova ČR

Rehabilitace venkova, obnova a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, posilování hospodářské stability a prosperity venkova.

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

Snaha o rozvoj cestovního ruchu, sociální infrastruktury, školství a životního prostředí členských obcí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 13:00)

Místní akční skupina Záhoří-Bečva

Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce i strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Zajištění propagace území regionu. Spolupráce ve sféře hospodářské, sociální a kulturní. Zlepšujeme dopravní obslužnost na území obcí, veřejný pořádek i péčí o památky. Podáváme žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na rozvoj svého území.