Poradenství v oblasti norem a řízení jakosti • okr. Přerov a okolí

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a …

38 kmNáměšť na Hané, Erbenova 655 + pobočka
QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, …

100% REWORK s.r.o.

100% REWORK s.r.o.

Česká společnost působící v oblasti kontrolních služeb pro automobilový a ostatní průmysl. V současné době společnost disponuje sedmi plně vybavenými provozy, rozmístěnými po celé ČR. Třídění a kontrola kvality. Montáže a drobné opracování dílů – drobné …

QISO - MIRAIS, s.r.o.

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Historie a zkušenosti naší společnosti se datují od roku 1997. V roce 2001 vznikla společnost QISO-MIRAIS, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poradenství v oblasti řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, …

XANTE s.r.o.

Jsme poradenská, expertní a konzultační společnost. Naší hlavní prioritou je poskytovat svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby. Poskytované služby: poradenství a konzultace systému managementu podle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrovaný …

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické …

QUALIFORM, a.s.

Nabídka certifikace systémů a služeb zkušební laboratoře. Provoz znaleckého ústavu, zkušebny stavebních hmot, poradenství a stavební expertízy.

SUSS Consulting, s.r.o.

SUSS Consulting, s.r.o.

Poradenství a konzultace při zavádění a údržbě mezinárodních systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 27001, 20000, 22000, systému OHSAS 18001, IFS, BRC.

INSPECT GROUP, s.r.o.

Jsme nezávislá inspekční kancelář s cílem poskytnout služby v oboru kontroly jakosti strojů a zařízení. Naše činnosti jsou směřovány do oblastí průmyslu a služeb. V průmyslovém odvětví se jedná o strojírenství, tlaková zařízení, energetiku a chemický průmysl. …

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

Poskytujeme komplexní podporu při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, HACCP, a to vše formou jednoduché dokumentace. Provádíme interní audity, konzultace a školení k systémům a další.

26 kmOlomouc - Nové Sady, Mišákova 326/15

Eva Liptajová

Zavádění a udržování systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, FSC. Poskytuji právní poradenství.

ISO-EMS

ISO-EMS

Zajišťujeme poradenství, certifikace, zavedení systému kvality a získání certifikátu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Provádění interních auditů. Nabízíme analýzu potřeb organizace, zpracování dokumentace, školení zaměstnanců, včetně vydání osvědčení pro …

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 08:00)

EUROISO CZ, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti jakostního a environmentálního managementu, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Ing. Jan Pitela

Nabídka konzultací, školení a poradenství v systému ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Zavádění metod zlepšování kvality.

Mgr. Jiří Jandečka

Nabídka poradenství v systémech ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 či OHSAS 18001. Realizace otevřených a uzavřených školení.

Roman Peléšek

Roman Peléšek

Nabídka poradenství v systémech managementu v ČR a SR.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Sdružujeme finanční prostředky českých a slovenských podniků pro zajištění aktuální informovanosti v oblasti legislativy a norem a pro aktivní zapojení se do normalizační činnosti. Členové Sdružení získávají informace o stavu a směru vývoje ve stanovených …

CERT QUALITY s.r.o.

CERT QUALITY s.r.o.

Certifikační a školicí společnost. Poskytujeme služby spojené s certifikací a vydáváme certifikáty dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, CFCS 1004, ISO 10006, HACCP, zajišťujeme školení, kurzy a semináře.

Jiří Walter

Poradenství při zavádění managementu jakosti dle ISO 9001:2001. Nabídka zpracování kompletních dokumentací.

36 kmZádveřice-Raková - Zádveřice, Zádveřice 440

OTEVŘENO (nonstop)

CHRISTEC, s.r.o.

Nabídka zavádění a udržování systémů řízení norem ISO, interních auditů, přípravy na externí audity, podnikového servisu, služeb v oblasti BOZP, PO.

Ing. Čestmír Bouda

Poradenství v oblasti systémů kvality dle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, zavádění systémů, zlepšování, aktualizace, zajištění certifikace.

Ing. Vladimír Fuchs

Nabídka poradenské, konzultační a lektorské činnosti pro systémy managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a pro prevenci rizik v oblasti BOZP.

Ecological Consulting a.s.

Zabýváme se posuzováním vlivů na životní prostředí EIA, integrované povolení IPPC, Natura 2000, biologická hodnocení, hlukové studie, rozptylové studie, biomonitoring, ekologické poradenství, bezpečnost práce, BOZP, koordinátor BOZP podle zákona 309/2006.

Jiří Mikula

Konzultační a poradenská firma zavádějící systémy managementu jakosti, systémy řízení jakosti a výroby podle norem.