Mgr. Karel Viktora, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.